Herman Demper tennis- en squashcentrum Aalsmeer

.

De komende winter wordt er weer gespeeld in de:

Wintercompetitie Mazda dealer Donker

De tussenstanden en uitslagen:

Weekend De Mazda Donker winter competitie

.

Donderdag en vrijdag De Mazda Donker winter competitie

.

WEDSTRIJDREGLEMENT

De wedstrijden duren één uur inclusief inspelen (maximaal 10 minuten).
Begin- en eindsignaal worden aangegeven door de zoemer. Wanneer de zoemer klinkt dient de rally uitgespeeld te worden.
Voor de uitslag telt alleen het aantal gewonnen games

De puntentelling is als volgt:
Bij een gelijk spel (bijv. 7-7) krijgt ieder 2 punten;
Bij 1 punt verschil (bijv. 8-7) krijgt ieder 2 punten;
Bij 2 en 3 punten verschil (bijv. 9-7 en 10-7) krijgt de winnaar 3 punten en de verliezer 1 punt;
Bij 4 en meer punten verschil (bijv. 11-7) krijgt de winnaar 4 punten en de verliezer 0.

U dient zelf voor ballen te zorgen.
Bij verhindering: Het is niet mogelijk de wedstrijd te verplaatsen. Wanneer u niet kunt spelen, dient u zelf voor vervanging te zorgen van  gelijke speelsterkte.
Bij niet opkomen, wordt de wedstrijd als verloren beschouwd.
Wilt u de uitslag a.u.b. doorgeven aan de bar?

Wij wensen u een sportieve, maar ook een gezellige wintercompetitie toe,

Peter van Bael en Patricia Vogels

06 55 70 49 30      06 24 25 92 57

buitenfoto